Ferrit s.r.o.

Realizace: 2010 – 2011

Budget: 1.786 tis. EUR

ÚČEL

Nově navržené zkušební zařízení pro pohonné jednotky důlní dopravy slouží pro zkoušení a seřizování důlních závěsných a pozemních lokomotiv. Jedná se o nové stroje z výrobním programu investora nebo jsou nově vyvíjeny. V rámci zkušebního areálu jsou prováděny tyto činnosti:

  1. Kompletační montáž a seřizování ve zkušební hale.
  2. Zkoušení a seřizování na zkušební dráze.
  3. Zkoušení a seřizování na sklopném mostě.

Po ukončení kompletační montáže a jsou na zkušební dráze důlní lokomotivy podrobeny funkčním zkouškám. Je prověřena jejich funkčnost v zatáčkách s minimálním zakřivením, schopnost jízdy v rovině a se stoupáním a klesáním ve sklonu ± 35°. V průběhu zkoušek je prováděno jejich seřizovaní. Na zkušebním mostě jsou prováděny zkoušky závěsných i pozemních ozubnicových lokomotiv. Zkušební břemena (se kterými lokomotiva jezdí) jsou určena dle zátěžových diagramů, které jsou součástí technických podmínek každého stroje. Dále jsou prováděny zkoušky havarijních brzd (buď s maximální, nebo přepočtenou zátěží).

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Zkoušení závěsných i pozemních souprav s ozubnicí
  • Maximální hmotnost zkoušené soupravy vč. závaží 40 t
  • Sklon zkušebního mostu 0° až 35°
  • Zkušební dráha obsahuje rovný úsek, pravý oblouk, levý oblouk, výhybky

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DUR, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Engineering a uvedení do provozu