Evropský sociální fond | MPSV

Rozvoj odbornosti zaměstnanců společnosti RPS Ostrava a.s.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků.

Projekt je zaměřen na zvýšení odbornosti pracovníků společnosti RPS Ostrava a.s. v oblastech měkkých dovedností, obecného IT, technických kurzů a účetních, ekonomických a právních kurzů. Velký důraz je pak kladen i na jazykové vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013719

Evropský fond pro regionální rozvoj

Posílení konkurenceschopnosti firmy RPS Ostrava a.s.

Předmětem projektu je zvýšení výrobních kapacit společnosti RPS Ostrava a.s. nákupem následujícího technologického vybavení:

  1. Technologická linka - dvě paralelní linky se společným velkoobjemovým zásobníkem
  2. Mostová váha vč. nutného HW a SW
  3. Vysokozdvižný vozík
  4. Velkokapacitní nakladač

Číslo projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008294