Evropský sociální fond | MPSV

Rozwój kompetencji pracowników RPS Ostrava a.s.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności, a zwłaszcza kluczowych kompetencji pracowników.

Projekt koncentruje się na zwiększeniu kompetencji RPS Ostrava a.s. w obszarach umiejętności miękkich, informatyki ogólnej, kursów technicznych oraz kursów z zakresu rachunkowości, ekonomii i prawa. Duży nacisk kładzie się wówczas na edukację językową.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Numer projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013719

Evropský fond pro regionální rozvoj

Wzmocnienie konkurencyjności RPS Ostrava a.s.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie mocy produkcyjnych RPS Ostrava a.s. poprzez zakup następującego wyposażenia technologicznego:

  1. Linia technologiczna - dwie równoległe linie ze wspólnym zbiornikiem o dużej pojemności
  2. Masa pomostu wraz z wagą niezbędne HW i SW /li>
  3. Wózek widłowy
  4. Ładowarka masowa

Numer projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008294