Kreativní vouchery RPS Ostrava a.s., reg. č. 0380000421

Creative Bonds RPS Ostrava a.s., número de registro 0380000421

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Next Generatio Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu jest opracowanie konfiguratora klienta dla strony internetowej firmy RPS Ostrava a.s.,.

Realizacja projektu: styczeń 2023 r. - wrzesień 2023 r.

Evropský sociální fond | MPSV

Rozwój kompetencji pracowników RPS Ostrava a.s.

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności, a zwłaszcza kluczowych kompetencji pracowników.

Projekt koncentruje się na zwiększeniu kompetencji RPS Ostrava a.s. w obszarach umiejętności miękkich, informatyki ogólnej, kursów technicznych oraz kursów z zakresu rachunkowości, ekonomii i prawa. Duży nacisk kładzie się wówczas na edukację językową.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Numer projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013719

Evropský fond pro regionální rozvoj

Wzmocnienie konkurencyjności RPS Ostrava a.s.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie mocy produkcyjnych RPS Ostrava a.s. poprzez zakup następującego wyposażenia technologicznego:

  1. Linia technologiczna - dwie równoległe linie ze wspólnym zbiornikiem o dużej pojemności
  2. Masa pomostu wraz z wagą niezbędne HW i SW /li>
  3. Wózek widłowy
  4. Ładowarka masowa

Numer projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008294