Działy

ENERGETYKA

Wydział jest skierowany na transport i manipulację materiałami dla elektrowni, ciepłowni, koksowni, zakładów papierniczych i innych. Tym zakładom proponujemy składowiska, kompleksy magazynowe, sortownie i kruszarnie. Wydział jest skierowany na transport i manipulację materiałami dla elektrowni, ciepłowni, koksowni, zakładów papierniczych i innych. Tym zakładom proponujemy składowiska, kompleksy magazynowe, sortownie i kruszarnie. Zajmujemy się rozwiązywaniem usterek przepływu materiału i tras transportowych oraz w zasobnikach za pomocą elementów aktywnych i pasywnych. Oferujemy rozwiązanie problemów z przechodzeniem wydziałów węglowych na paliwa alternatywne, jakimi są np. odpady, biomasa, stałe paliwa alternatywne itp.

 

Działy

ŚRODOWISKO

W ramach tego wydziału rozwiązujemy dla naszych klientów projekty skierowane na środowisko, jakimi są na przykład kompostownie i linie przeróbki biodegradowalnego odpadu, fermentory aerobowe EWA oraz boksy BEWA. W ramach tego wydziału rozwiązujemy dla naszych klientów projekty skierowane na środowisko, jakimi są na przykład kompostownie i linie przeróbki biodegradowalnego odpadu, fermentory aerobowe EWA oraz boksy BEWA. Projektujemy i dostarczamy własne linie do produkcji paliw z odpadów przemysłowych u finalnym produktem znanym pod nazwą ENERGIT (rozdrabniane mieszanki do wykorzystania energetycznego). Dalej oferujemy projekty i realizacje technologii do usuwania starych bagaży ekologicznych. W celu eliminacji zapylenia realizujemy natryski powierzchniowe i lokalne zraszanie otwartych składowisk. Aplikacje na bazie mgły wodnej można wykorzystać do obniżenia zapylenia przy rozładunku wagonów kolejowych. Projektujemy i realizujemy linie do transportu osadów z oczyszczalni ścieków, które są przeznaczone do dalszego wykorzystania energetycznego.

 

Działy

PRZERÓBKA SUROWCÓW MINERALNYCH

Wydział koncentruje się na technologiach służących do przeróbki surowców mineralnych. Zwłaszcza węgla kamiennego i brunatnego, grafitu, piasków piropowych, łupku, złota, rudy żelaza, magnezytu i innych surowców. Wydział koncentruje się na technologiach służących do przeróbki surowców mineralnych. Zwłaszcza węgla kamiennego i brunatnego, grafitu, piasków piropowych, łupku, złota, rudy żelaza, magnezytu i innych surowców. Technologie są zawsze projektowane z uwzględnieniem wydobywanego surowca oraz miejsca eksploatacji. Podstawą właściwego projektu są wymagania klienta, rozpoznanie geologiczne, analizy i testy laboratoryjne. W ramach projektowanych technologii dostarczamy kruszarnie i sortownie, przeróbkę surowca w ciężkiej cieczy, przeróbkę w hydrocyklonach, przez flotację, filtrację, technologie składowisk, kompleksów magazynowych i ekspedycyjnych.

 

Usługi

Działalność projektowa

 • Studium wykonalności
 • Dokumentacja procedury terytorialnej (DUR)
 • Dokumentacja pozwolenia na budowę (DSP)
 • Dokumentacja budowlana (DPS)
 • Dokumentacja dostawcy (DD)
 • Dokumentacja rzeczywistej konstrukcji (AS BUILT)

Dokumentacja produkcyjna

 • Technologie dla transportu mas sypkich
  przenośniki taśmowe, zgarniakowe, ślimakowe, kubełkowe i inne
 • Technologie dla rozluźniania przepływu paliwa,
  elementy pasywne, armatki powietrzne i dysze mieczowe
 • Technologie dla obniżania zapylenia, uszczelnienia i odpylenia przesypów, natryskiwanie przesypów oraz spryskiwanie składowisk
 • Konstrukcje stalowe
 • Przewody dymne, przewody spalinowe i trasy rurowe

Realizacja zamówień

 • Realizacja kompleksów inwestycyjnych pod klucz
 • Modernizacje i rekonstrukcje istniejących linii technologicznych
 • Inżynieria budów
 • Nadzór autorski
 • Działalności montażowe

Produkcja na zamówienie

 • Technologie dla transportu mas sypkich
  przenośniki taśmowe, zgarniakowe, ślimakowe, kubełkowe i inne
 • Technologie dla rozluźniania przepływu paliwa,
  elementy pasywne, armatki powietrzne i dysze mieczowe
 • Technologie dla obniżania zapylenia, uszczelnienia i odpylenia przesypów, natryskiwanie przesypów oraz spryskiwanie składowisk
 • Konstrukcje stalowe
 • Przewody dymne, przewody spalinowe i trasy rurowe
 • Leje i ślizgi przesypowe
 • Specjalistyczna produkcja na zamówienie

Laboratorium i testowanie

 • Oznaczanie własności mechaniczno-fizykalnych materiałów sypkich
 • Zapewnienie specjalistycznych analiz próbek materiałów
 • Testy modyfikowalności

Działalność projektowa

 • Studium wykonalności
 • Dokumentacja procedury terytorialnej (DUR)
 • Dokumentacja pozwolenia na budowę (DSP)
 • Dokumentacja budowlana (DPS)
 • Dokumentacja dostawcy (DD)
 • Dokumentacja rzeczywistej konstrukcji (AS BUILT)
01

Dokumentacja produkcyjna

 • Technologie dla transportu mas sypkich
  przenośniki taśmowe, zgarniakowe, ślimakowe, kubełkowe i inne
 • Technologie dla rozluźniania przepływu paliwa,
  elementy pasywne, armatki powietrzne i dysze mieczowe
 • Technologie dla obniżania zapylenia, uszczelnienia i odpylenia przesypów, natryskiwanie przesypów oraz spryskiwanie składowisk
 • Konstrukcje stalowe
 • Przewody dymne, przewody spalinowe i trasy rurowe
02

Realizacja zamówień

 • Realizacja kompleksów inwestycyjnych pod klucz
 • Modernizacje i rekonstrukcje istniejących linii technologicznych
 • Inżynieria budów
 • Nadzór autorski
 • Działalności montażowe
03

Produkcja na zamówienie

 • Technologie dla transportu mas sypkich
  przenośniki taśmowe, zgarniakowe, ślimakowe, kubełkowe i inne
 • Technologie dla rozluźniania przepływu paliwa,
  elementy pasywne, armatki powietrzne i dysze mieczowe
 • Technologie dla obniżania zapylenia, uszczelnienia i odpylenia przesypów, natryskiwanie przesypów oraz spryskiwanie składowisk
 • Konstrukcje stalowe
 • Przewody dymne, przewody spalinowe i trasy rurowe
 • Leje i ślizgi przesypowe
 • Specjalistyczna produkcja na zamówienie
04

Laboratorium i testowanie

 • Oznaczanie własności mechaniczno-fizykalnych materiałów sypkich
 • Zapewnienie specjalistycznych analiz próbek materiałów
 • Testy modyfikowalności
05

Produkty

EWA FERMENTOR AEROBOWY

 • Przeróbka odpadu biodegradowalnego
 • Możliwość produkcji kompostu lub biopaliwa
 • Cykl operacyjny 96 godzin
 • Wbudowany w kontenerze ISO 40"
 • Certyfikacja europejska EU ETV

Karta produktu fermentora EWA
Certyfikat EU ETV
Świadectwo zgodności WE/UE

produkt ewa

BEWA BOKS12

 • Przeróbka odpadu biodegradowalnego
 • Możliwość produkcji kompostu lub biopaliwa
 • Cykl operacyjny 7 – 14 dni
 • Konstrukcja żelbetowa
 • Wariant przejezdny (24 m) lub nieprzejezdny (12 m)

Karta produktu BEWA BOKS

produkt bewa

ENERGIT – PRODUKCJA ROZDRABNIANEJ MIESZANKI DO WYKORZYSTANIA ENERGETYCZNEGO

 • Przeróbka odpadu z przemysłu motoryzacyjnego i innych odpadów przemysłowych
 • Produkcja paliw alternatywnych do wykorzystania energetycznego dla cementowni, elektrowni i innych wydziałów energetycznych
 • Produkcja roczna 7,6 tys. ton
 • Własności fizykalno-chemiczne produktu wg certyfikatu

Karta produktu ENERGIT
Certyfikat ENERGIT

produkt beenergita

TRANSPORT I MANIPULACJA MAS SYPKICH

 • Urządzenia odpowiednie do transportu mas sypkich
 • Zastosowanie do transportu poziomego, stromego lub pionowego
 • Stałe, jezdne i mobilne wykonanie konstrukcji
 • Możliwość podłączenia odciągu lub zraszania

Karta produktu Przenośniki taśmowe
Karta produktu Przenośniki zgarniakowe

produkt doprava sypkých hmot

ROZLUŹNIANIE PRZEPŁYWU MATERIAŁU

 • Urządzenia do rozluźniania przepływu paliwa
 • Aplikacje w zasobnikach i silosach

Karta produktu Elementy pasywne
Karta produktu Dysze mieczowe
Karta produktu Armatki powietrzne

produkt uvolnění toku paliva