Wydział jest skierowany na transport i manipulację materiałami dla elektrowni, ciepłowni, koksowni, zakładów papierniczych i innych. Tym zakładom proponujemy składowiska, kompleksy magazynowe, sortownie i kruszarnie. Zajmujemy się rozwiązywaniem usterek przepływu materiału i tras transportowych oraz w zasobnikach za pomocą elementów aktywnych i pasywnych. Oferujemy rozwiązanie problemów z przechodzeniem wydziałów węglowych na paliwa alternatywne, jakimi są np. odpady, biomasa, stałe paliwa alternatywne itp.

Biomass reception point

Dry dedusting of the bark boiler

Crushing and sorting of biofuel for K11

Reduction of fugitive emissions from the homogenisation landfill Linking the North and South agglomerations

K14 Boiler - New transport of thermal coal

Directing the fuel flow in the hoppers

Biomass mixing centre

Construction of biomass co-firing technology on the K3 boiler

Boiler room reconstruction and upgrade - 1. Stage - K6, K7 Boiler - Coal feeding

Reconstruction of the coal feeding routes

Dedusting of multifunctional plant for the steel sinter production

W ramach tego wydziału rozwiązujemy dla naszych klientów projekty skierowane na środowisko, jakimi są na przykład kompostownie i linie przeróbki biodegradowalnego odpadu, fermentory aerobowe EWA oraz boksy BEWA. Projektujemy i dostarczamy własne linie do produkcji paliw z odpadów przemysłowych u finalnym produktem znanym pod nazwą ENERGIT (rozdrabniane mieszanki do wykorzystania energetycznego). Dalej oferujemy projekty i realizacje technologii do usuwania starych bagaży ekologicznych. W celu eliminacji zapylenia realizujemy natryski powierzchniowe i lokalne zraszanie otwartych składowisk. Aplikacje na bazie mgły wodnej można wykorzystać do obniżenia zapylenia przy rozładunku wagonów kolejowych. Projektujemy i realizujemy linie do transportu osadów z oczyszczalni ścieków, które są przeznaczone do dalszego wykorzystania energetycznego.

 

Composting plant Jemnice

Water tank reconstruction

Biosledge burning - treatment of sewage sludge

Process line

Biosledge dewatering - dewatering of WWTP sludge

Safety modifications of the brewhouse technology according to ATEX

Production of energy-crushed mixture

Dust control system - CSA landfill

Dust reduction of rail car unloading

Pelhřimov Composting Plant

Wydział koncentruje się na technologiach służących do przeróbki surowców mineralnych. Zwłaszcza węgla kamiennego i brunatnego, grafitu, piasków piropowych, łupku, złota, rudy żelaza, magnezytu i innych surowców. Technologie są zawsze projektowane z uwzględnieniem wydobywanego surowca oraz miejsca eksploatacji. Podstawą właściwego projektu są wymagania klienta, rozpoznanie geologiczne, analizy i testy laboratoryjne. W ramach projektowanych technologii dostarczamy kruszarnie i sortownie, przeróbkę surowca w ciężkiej cieczy, przeróbkę w hydrocyklonach, przez flotację, filtrację, technologie składowisk, kompleksów magazynowych i ekspedycyjnych.

Treatment Plant Modernisation

Overhaul of Hyperbaric Filter No. 4

New coke dust transport

Modernisation of the coal treatment plant at the Silesia mine

Plant for the homogenisation of tailings to obtain aggregates for construction purposes

Assessment of the Adularya plant

Dump for FALLS wagons at the Stonávka landfill site Darkov

Energy coal sorting and production line

Slate sand production line 

Evaluation of the deposit and design of the processability of the mined raw material

Modification and separation of utility graphite deposits

Garnet sand separation line

Testing polygon for mine transport units  

Phola Coal - Coal Treatment Plant

Pilanesberg Platinum Plant – platinum processing plant

Douglas - Middelburg Coal Plant - coal treatment plant