Unicom Power s.r.o., Vinnicja, Ukrajina

Realizace: 2015

Budget: 350 tis. EUR

ÚČEL

Potřeba stavby byla vyvolána zvyšující se světovou expanzí technologie pro řezání vodním paprskem, při kterém se v technologickém procesu současně s vodou používán granátový písek. Předmětem realizace bylo zpracováni dokumentace pro provedení stavby, výrobní dokumentace a výroba zařízení pro specializovanou linku na separaci granátového písku. Technologická linka byla navržena na základě laboratorních rozborů. Podstatná část zařízení byla vyráběla naší společností.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 30 t/h
  • Dopravovaný materiál – granátový písek

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Dodávka dílčích částí díla
  • Dodávka technologie pásových dopravníků, výsypek a přesypových svodek, ocelových konstrukcí
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí