New Eco Energy LLC, Mongolsko

Realizace: 2019

Budget: 47 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem zakázky bylo vypracování Studie proveditelnosti na základě zájmu mongolského partnera o návrh technologie na zpracování koksovatelného uhlí těženého v lokalitě Tavan Tolgoi. Vypracovaná studie je základním materiálem pro výstavbu komplexního úpravárenského závodu. Na základě jednání s mongolským partnerem bylo rozhodnuto, že úpravárenský komplex bude umístěn ve městě Čoir. Součástí studie byl návrh optimální technologie s ohledem na environmentální dopad na okolní krajinu. Komplexní zhodnocení transportních možností, zejména železniční a silniční dopravy, pro dopravu dílčích technologických celků do místa realizace. Studie byla podporována v rámci České rozvojové agentury a programu B2B.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Kapacita zpracování 1 mil. t/rok
  • Dopravní výkon linky 300 t/h
  • Dopravovaný materiál – koksovatelné uhlí

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie proveditelnosti)