Premiot Group a.s.

Realizace: 2020

Budget: 30 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem zakázky bylo zpracováni Studie proveditelnosti pro výstavbu linky na výrobu břidlicových písků, která bude navazovat na stávající linku na výrobu kamenných drtí. Podmínkou návrhu byla zachování plnohodnotného provozu stávající linky.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Roční těžba linky 120 – 150 tis. t/rok
  • Dopravní výkon linky 30 t/h
  • Dopravovaný materiál – břidlicový písek

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování studie proveditelnosti