OKD, a.s., Důl Darkov

Realizace: 2019 – 2020

Budget: 3.600 tis. EUR

ÚČEL

Třídící a výrobní linka byla navržena pro společnost OKD a.s., Důl Darkov na základě vzrůstající potřeby na efektivitu výroby a vysokou popelnatost vyráběného produktu (energetického uhlí). Linka je navržena a podřízena technologii s ohledem na zvolený prostor a logistické možnosti obsluhy.

Vzhledem k původnímu systému míchání a úpravy paliv pomocí mobilních třídících strojů pohaněných spalovacími motory se dosáhlo zvýšení produktivity a snížení zatížení životního prostředí. Linka je složena ze strojů renomovaných světových výrobců v daném oboru zaručujících vysokou funkčnost a technickou úroveň odpovídající 21 stol. Výrobní linka včetně deponie jednotlivých produktů, se rozprostírá na ploše cca 75 x 90 m.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Kapacita výroba energetického uhlí 650 tis. t/rok
  • Dopravní výkon linky 150 t/h
  • Dopravovaný materiál – prané uhlí, proplástek, uhelné kaly

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DUR, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie pásových dopravníků, šnekových dopravníků, článkových podavačů, drtiče, hvězdicových třídičů, čerpací stanice, dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí