Yunus Emre Adularya, Turecko

Realizace: 2017

Budget: 38 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem zakázky bylo vypracování studie proveditelnosti pro posouzení stávajícího stavu a dále návrh opatření k uvedení zařízení do provozu, zajištění jeho provozování nejen z hlediska provozní spolehlivosti, ale i z hlediska bezpečného provozu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 250 t/h
  • Dopravovaný materiál – lignit

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (studie proveditelnosti)
  • Posouzení díla v částech skládka surového uhlí, sklad paliva, úpravárenský komplex, zauhlování a příprava paliva, doprava a úprava paliva z pole D