Ostravská těžební, a.s.

Realizace: 2016 – 2017

Budget: 9.260 tis. EUR, RPS: 576 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla výstavba kompletní technologické linky pro zpracování haldoviny uložené na odvalu Heřmanice. Cílem projektu bylo získání kameniva pro stavební účely, hlušiny pro zpětnou rekultivaci a praného uhlí pro energetické účely.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 250 – 350 t/h
  • Dopravovaný materiál – energetické uhlí, hlušina, kamenivo

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Dodávka dílčích částí díla
  • Dodávka technologie pásových dopravníků, magnetické separace, těžkokapalinových a klasifikačních cyklonů, demagnetizační cívky, výsypky a přesypové svodky, uzávěry, provozní zásobníky, dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí