PG Silesia Sp.z.o.o., Polsko

Realizace: 2012 – 2013

Budget: 2.158 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla rekonstrukce a modernizace stávající úpravny uhlí za použití nejnovějších technologických zařízení, čímž byl navýšen stávající výkon o více než 25 %. Bylo dosaženo úspor nejen na straně energií, ale prostřednictvím moderního systému automatizace a regulace došlo ke snížení počtu pracovníků obsluhy a rovněž k výraznému snížení spotřeby magnetitu. Nový koncept plynule navázal na další části procesu obohacování uhlí. Veškerá technologie byla vsazena do stávajících prostor s ohledem na minimalizaci stavebních úprav. Celá budova byla staticky i dynamicky posouzena a pomocí nejnovějších materiálů došlo k jejímu celkovému zpevnění. Hlavním rozdružovacím strojem je tzv. DISA. Toto technologické zařízení nově vybaveno recirkulačním systémem prací kapaliny, slouží k rozdružení surového uhlí na prané uhlí a hlušinu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon 600 t/h
  • Dopravovaný materiál – surové uhlí

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie úpravárenského komplexu, praní surového uhlí (DISA), třídění, drcení, pásová doprava, provozní nádrže kapalin, regenerace prací kapaliny, kalový oběh a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí