OKD, a.s., Důl ČSM

Realizace: 2011 – 2012

Budget: 2.832 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla generální opravy hyperbarického zařízení typu HBF, která spočívala v kompletní výměně všech součástí uvnitř a vně kotle. Za použití nových technologických zařízení, a úprav byl navýšen stávající výkon filtru o více než 60 %. Zároveň bylo dosaženo úspor nejen na straně energií, ale také díky navrhované strojní úpravě výpusti, došlo ke snížení počtu oprav na dané součásti a zároveň k prodloužení životnosti použitých součástí.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon 50 t/h
  • Dopravovaný materiál –surové černé uhlí

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie hyperbarického filtru, redlerového dopravníku a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí