OKD, a.s., Důl ČSM

Realizace: 2008 – 2010

Budget: 1.786 tis. EUR

ÚČEL

V rámci realizace byla komplexně a účelně vyřešena problematiky funkčnosti, skladování a vyprazdňování stávajících expedičních zásobníků energetického uhlí. Za použití nejdostupnějších technologií byla realizována úprava skladování a vynášení paliva ze zásobníků energetického uhlí nad kolejí č. 8 v podobě obkladu stěn zásobníku otěruvzdorným materiálem (plastem), instalací pasivních prvků pro rozrušení klenby – usměrnění toku paliva, instalací vzduchových děl pro uvolňování vzniklých nálepů materiálu na stěnách zásobníků.

Dále bylo řešeno vynášení ze zásobníků, úpravy dopravního systému vysoko popelnatého proplástku a instalace míchacího zařízení pro homogenizaci energetických směsí. Na míchací stanici navazuje systém pásových dopravníků. Pro nakládku do železničních vagónů byl dodán speciální pojízdný dopravník se sklopným výložníkem. Součástí akce byla rovněž dodávka popeloměru a automatické vzorkovací stanice.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon 500 t/h
  • Dopravovaný materiál –surové uhlí

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie úpravárenského komplexu, cyklonová linka, sklad magnetitu, zahušťovače, filtrace, třídící linka, kalové okruhy a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí