Reduza EKO s.r.o.

Realizace: 2019 – 2020

Budget: 378 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla linka na výrobu drcené směsi pro energetické využití. Zařízení produkuje výrobek – drcenou směs označenou obchodním názvem ENERGIT, která je tuhým alternativním palivem pro cementárny, teplárny a jiné energetické zdroje. Finální výrobek je odběrateli dodáván ve volně loženém stavu v kontejnerech 40 m 3 , v návěsech s posuvnou podlahou tzv. „push-up floor“, případně balený v BIG-BAGu, nebo jiném velkoprostorovém transportovatelném obalu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Kapacity výroba směsi 7.600 t/rok
  • Dopravní výkon linky 1,25 t/h
  • Dopravovaný materiál – plast, textil, papír, guma

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie silniční váhy, pásové dopravy, drtiče, magnetické separace, mlýnu a filtrace materiálu, dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí