Mondi Štětí a.s.

Realizace: 2019

Budget: 2.500 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace bylo zpracování kalů z ČOV v areálu papírny, v objektu U245. Biologické kaly jsou čerpány z homogenizační jímky novými čerpadly na linku odvodnění kalu, čerpadla pracují v sestavě 2+1. Kal je na lince odvodňován z cca 0,7 %hm. sušiny na 20 %hm. sušiny. Pro obě linky odvodnění je instalována jedna linka pro přípravu a dávkování flokulantu, součástí této linky je dvojice čerpadel.

Odvodněný kal je dále odpravován systémem dopravníků do míchacího zařízení umístěného vně budovy U245. Zde dochází ke smíchání odvodněného primárního kalu a odvodněného biologického kalu. Výsledným produktem je směsný kal, který je dále dopravován do nově vybudovaného objektu SO-03, kde jsou umístěny expediční kontejnery.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Čerpací výkon linky 60 m3/h
  • Dopravovaný materiál – kaly z ČOV

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie pásových dopravníků, šnekového lisu, míchačky kalů, plnících čerpadel, dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí