Mondi Štětí a.s.

Realizace: 2019

Budget: 2.500 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace bylo zpracování kalů z ČOV v areálu papírny, objektu kotelny K11. Kal připravený v objektu U245 je převážen do příjmové stanice – zásobníku u kotelny K11 – jedná se o nově vybudovaný stavební objekt SO-06. Doprava kalů je zajištěna v kontejnerech provozovatelem pomocí vnitropodnikové dopravy.

Přivezený kontejner směsného kalu je v novém objektu SO-06 složen – vysypán do zásobníku s kapacitou 40 m3, který je umístěn v přijímací stanici. Zde je pomocí systému pohyblivého dna (dvojice posuvných podlah) zajištěna doprava na šnekový dopravník a ten pak dopravuje kal do násypky podávacího čerpadla, které kal dopraví do kotle K11, kde je dále spalován.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 15 m3/h
  • Dopravovaný materiál – kaly z ČOV

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie posuvných podlah, šnekového dopravníku, provozního zásobníku, čerpací stanice, dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí