OKD, a.s., Důl Darkov

Realizace: 2018 – 2019

Budget: 460 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace bylo zhotovení protiprašného zařízení na otevřené venkovní skládce uhlí ČSA, včetně potřebných rozvodů energií a provozních médií.

Pro zajištění eliminace rozptylu emisí prachu vzniklých při provozu skládky bylo využito technologie skrápění vodní mlhou. Aplikace vodní mlhy je zajištěna použitím tzv. blowerů. Tyto blowery jsou speciálně konstruovaná mlžná děla s dostatečným pokrytím a efektivitou (dosah až 90 m). Dvě paralelně zapojená čerpadla zajišťují požadovaný provozní tlak vody 10 – 12 bar.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Plocha skládky 42.000 m2
  • Kapacita skládky 630 tis. t

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie postřiku skládky, čerpadel a ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí ocelových konstrukcí