Třinecká energetika, a.s.

Realizace: 2012

Budget: 720 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace bylo vypracování komplexního technického návrhu pro snížení prašnosti. Počínaje vykládkou železničních samo-výklopných vozů, utěsněním a doplněním krytů u dopravníkových tras a doplněním skrápění na skládce. Důvodem pro dodatečné utěsnění přesypů a posílení mlžení je plánované rozšíření sortimentu paliv spalovaných na Teplárně E3 a kroky související s nezbytnými opatřeními pro jejich bezpečné spalování.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon 250 t/h
  • Dopravovaný materiál –energetické uhlí, proplástek, hruboprach

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie utěsnění pásových dopravníků, skrápění přesypových svodek, skrápění vykládky železničních vozů, postřik otevřené skládky paliva a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí