Heineken ČR, a.s., Pivovar Krušovice

Realizace: 2012

Budget: 715 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace bylo doplnění stávající a funkční technologie dopravy a skladování pivovarnického sladu o komplexní a účelné řešení díla pro zajištění bezpečnosti dopravních tras technologie varny dle nových norem ATEX. Opatření spočívají zejména v instalaci tlakových detektorů a HRD jednotek pro zabránění přenos výbuchu. Dále instalaci uzavíracích klapek a rotačních turniketů magnetické separace.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravovaný materiál – pivovarnický slad

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie magnetické separace, rotačních turniketů, potrubních tras a technologie pro potlačení a zabránění přenosu výbuchu
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie