VŠB-TU Ostrava, Centrum ENET

Realizace: 2012

Budget: 740 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace bylo dispoziční uspořádání palivového hospodářství v hale termických procesů pyrolýzní linky. Celá koncepce spalování je volena tak, aby spalovací systém při minimalizaci investičních nákladů umožnil celoroční spalování různých poměrů skladovaných paliv ve všech provozních režimech.

Energetický zdroj – linka pyrolýzy bude spalovat jednotlivé druhy skladovaných samostatně, nebo poměrovým mícháním uskladněných paliv v provozních zásobnících. Doprava materiálu je řešena nově vystavěným objektem hlubinným zásobníkem, kde pomocí nákladních vozidel bude docházet k výsypu materiálu. Z hlubinného zásobníku je materiál odváděn dopravním dvoušnekem do korečkového elevátoru, který zajistí vynesení materiálu do potřebné výšky. Následně systémem redlerových dopravníků dojde k plnění tří provozních zásobníků umístěných v hale termických procesů. V každém zásobníku bude skladován jiný druh paliva. Vynášení materiálu ze zásobníku bude probíhat pomocí aktivního dna posuvné podlahy do jednotlivých násypek šnekových dopravníků. Šnekové dopravníky dopraví operátorem stanovené frakce materiálu do násypky trubko-řetězového dopravníku, který materiál dopraví do násypky linky pyrolýzy.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon 50 m3/h
  • Skladovací kapacita 3x 40 m3
  • Dopravovaný materiál – biomasa, drcené pneumatiky, uhelné kaly, uhlí

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DUR, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie příjmového zásobníku, šnekových a redlerových dopravníků, korečkového dopravníku, trubko-řetězového dopravníku, provozních zásobníků, posuvných podlah Push-floor, tenzometrické vážení zásobníků a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí