V rámci divize pro naše zákazníky řešíme projekty zaměřené na environment, jako například kompostárny a linky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO), aerobní fermentory a boxy EWA, BEWA. Navrhujeme a dodáváme vlastní linky na výrobu paliv z průmyslových odpadů s finálním produktem známým pod názvem EDS (energeticky drcené směsi). Dále nabízíme technologie pro zpracování starých ekologických zátěží. Pro eliminaci prašnosti řešíme plošné postřiky a lokální skrápění otevřených skládek. Aplikace na bázi jemné vodní mlhy je možné využít pro snížení prašnosti při vykládce železničních vozů. Zpracováváme a dopravujeme kaly z ČOV, které jsou určeny k dalšímu energetickému využití.

Kompostárna Jemnice

Rekonstrukce vodojemu

Biosledge burning – zpracování kalů ČOV

Technologická linka

Biosledge dewatering – odvodnění kalů ČOV

Bezpečnostní úpravy technologie varny dle ATEX

Výroba drcené směsi pro energetické využití – ENERGIT

Protiprašné zařízení – skládka ČSA

Snížení prašnosti vykládky železničních vozů

Kompostárna Pelhřimov