• Studie proveditelnosti
  • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Dodavatelská dokumentace (DD)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (AS BUILT)
0