• Studium wykonalności
  • Dokumentacja procedury terytorialnej (DUR)
  • Dokumentacja pozwolenia na budowę (DSP)
  • Dokumentacja budowlana (DPS)
  • Dokumentacja dostawcy (DD)
  • Dokumentacja rzeczywistej konstrukcji (AS BUILT)
0