OKD, a.s., Důl Darkov

Realizace: 2018 – 2019

Budget: 1.127 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla výstavba technologické výrobní linky jejímž cílem je produkce topných paliv. Výrobní linka včetně deponie jednotlivých produktů, se rozprostírá na ploše cca 75 x 90 m. Linka je tvořena dopravními mosty, násypkami s vynašeči, stanicí drtiče a tzv. třídírnou.

Předmětem realizace bylo vybudování nového výklopníku na stávající vlečce skládky Stonávka. Na volné ploše, kde dochází k míchání materiálu a plnění železničních vozů kolovými nakladači bylo rozhodnuto, že bude vybudován nový výklopník určený pro výsyp vozů Falls. Po odtěžení zeminy v uvolněném okolí vznikl nový prostor pro výstavbu železničního mostu s opěrnou stěnou a zpevněnou manipulační plochou. Pro provoz je plánován příjezd vlakové soupravy o cca 10 vozech s výklopem dvou vozů do výklopníku. Materiál je následně odebírán kolovými nakladači a odvezen na přilehlou skládku v intervalu následujících dvou hodin.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Kapacita vykládky 5 vozů/h
  • Dopravní výkon 325 t/h
  • Dopravovaný materiál – prané uhlí, proplástek, uhelné kaly

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DUR, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka stavby výklopníku železničních vozů, úprava kolejové trasy, vybudování čerpací jímky a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí ocelových konstrukcí