OKK Koksovny a.s., Koksovna Svoboda

Realizace: 2012

Budget: 400 tis. EUR

ÚČEL

Stávající doprava koksového prachu probíhá tak, že se u jemné třídírny naloží koksový prach do připravených vagónů. Ty se přesunou po kolejích k budově druhových zásobníků a zde se vyloží pomocí pásových dopravníků. Technické řešení realizace počítá s náhradě nové kalhotových svodek a pásových dopravníků, které propojí jednotlivé přesýpací stanice provozy jemné třídírny.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Množství koksového prachu 100 tis. t/rok
  • Skladovací kapacita 90 t
  • Plnění vagónů 270 t/den
  • Dopravovaný materiál – koksový prach

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Dodávka dílčích částí díla
  • Dodávka technologie přesýpacích stanic, pásových dopravníků, výsypek, přesypových svodek, kalhotových výsypek, uzávěrů a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí