Technické služby města Pelhřimov

Realizace: 2012

Budget: 26 tis. EUR

ÚČEL

Strategickým cílem projektu byla instalace zařízení za účelem zpracování biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Vybudováním kompostárny dojde k navýšení materiálového využití komunálního odpadu (KO) při současném poklesu objemu sládkovaného odpadu.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon 4.500 t/rok
  • Zpracovávaný materiál – BRO biologicky rozložitelné odpady

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DUR, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu