• Oznaczanie własności mechaniczno-fizykalnych materiałów sypkich
  • Zapewnienie specjalistycznych analiz próbek materiałów
  • Testy modyfikowalności
0