• Stanovení mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých materiálů
  • Zajištění specializovaných rozborů vzorků materiálu
  • Testy upravitelnosti
0