Třinecké železárny, a.s.

Realizace: 2014 – 2015

Budget: 9.250 tis. EUR, RPS: 346 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace v části díla RPS byla rekonstrukce stávající dopravy od vagonového výklopníku, nove pasové dopravy na samotném zakladači, zesílení stávající ocelové konstrukce mostu pásového dopravníku v délce 500 m. Portálový zakladač slouží pro zakládání materiálu na venkovní skládku. Při zakládání je materiál technologicky homogenizovaný tak, že je v tenkých vrstvách rozprostírán po ploše skládky a naběrač tento materiál pomocí korečkového řetězu odebírá ze skládky po celé výšce hromady.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 1.500 t/h
  • Dopravovaný materiál – aglomerát

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Dodávka dílčích částí díla
  • Dodávka technologie pásových dopravníků, výsypek a přesypových svodek, ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí