Dalkia Kolín, a.s., Teplárna Kolín

Realizace: 2013 – 2014

Budget: 750 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla úprava stávajících dopravních tras zauhlování a doplnění nové dopravní trasy uhlí a biomasy, které zajistí splnění požadavků zadavatele. Řešení spočívá v aplikaci tří nových pásových dopravníků, prodloužení stávajícího svislého dopravníku typu Flexowell F3 a pásových dopravníků T8, T9, doplnění skladu biomasy o objekt vynášení materiálu pomocí soustavy šnekových dopravníků a jednoho šikmého pásového dopravníku s napojením na stávající dopravu. Součástí realizace je vybudování nové rozvodny a rekonstrukce elektro.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon 120 t/h uhlí, 10 t/h biomasa
  • Dopravovaný materiál – biomasa, hnědé uhlí

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DUR, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie pásových a šnekových dopravník, dodávka nové přesypné věže a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí