Dalkia ČR, a.s., Teplárna ČSA

Realizace: 2011

Budget: 475 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace bylo vybudování nového příjmového zásobníku pro biomasu s kapacitou, včetně vynášecí šnekové vyhrnovací frézy a zaústění na stávající dopravní trasu zauhlování. Součástí realizace bylo řešení vážního systému nákladních vozidel pomocí mostové silniční váhy a úprava řídícího sytému provozu zauhlování.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon 20 t/h
  • Kapacita skladování 120 m3
  • Dopravovaný materiál – biomasa

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie zásobníku biomasy, vyhrnovací frézy, pásového dopravníku, tenzometrického vážení a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí