Dalkia ČR, a.s., Teplárna ČSA

Realizace: 2010

Budget: 70 tis. EUR

ÚČEL

Předmět realizace byl komplexní a účelný technický návrh funkčnosti vyprazdňování zásobníků surového uhlí pomocí pasivních a aktivních prvků. Mezi pasivními prvky byl zvolen obkladu stěn zásobníků otěruvzdorným ultra vysokomolekulárním materiálem – plastem a instalací pasívních prvků pro změnu tlakových poměrů na výpustný otvor. Dále pro zabránění tvorby kleneb byly instalovány aktivní prvky v podobě mečových trysek a vzduchových děl.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Skladovaný materiál – surové uhlí

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie obkladu stěn a pasivních prvků, aktivních prvků v podobě mečových trysek a vzduchových děl a dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí