Arcelor Mittal Ostrava, s.r.o.

Realizace: 2017 – 2018

Budget: 4.808 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace bylo zajištění dopravy homogenizační směsi ze skládky JIH na pásové dopravníky zajišťující dopravu homogenizační směsi ze skládky SEVER a následně stávajícími pásovými dopravníky do třídírny rud SEVER. V rámci dodávky bylo rekonstruováno devět a dodáno 6 nových pasových dopravníku. Nejdelší trasa, která spojila aglomeraci Jih a Sever byla dlouhá 1031 m.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 800 t/h
  • Dopravovaný materiál – aglomerát

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie pásových dopravníků, výsypek a přesypových svodek, dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí