Mondi Štětí a.s.

Realizace: 2017

Budget: 720 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace bylo provedení rekonstrukce třídící a drtící linky biopaliva pro kotel K11 za účelem zajištění rozměrové konzistentnosti biopaliva (bez velkých větví) na požadovaný rozměr 50x50 mm a tím zajištění bezproblémové průchodnosti paliva dopravními cestami ke kotli.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 100 t/h
  • Dopravovaný materiál – biomasa

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie dvouhřídelového drtiče, hvězdicového třídiče, magnetického separátoru a redlerového dopravníku, dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí