Lenzing Biocel Paskov a.s.

Realizace: 2019 – 2020

Budget: 750 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla zařízení pro dopravu škváry a popílku z roštu a pod-roštu do kontejnerů, z EKA z pět do spalovací komory kůrového kotle. Nedílnou součástí je technologie pro pneumatickou dopravu popílku odloučeného z elektro-odlučovače do zásobního sila a jeho expedice ze sila pomocí fluidního dopravníku a plnicí hubicí do nákladního vozidla.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 6,7 t/h
  • Dopravovaný materiál – škvára a popeloviny z biomasy

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie pneudopravy, pásových, redlerových a šnekových dopravníků, výsypek a přesypových svodek, dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí