ČEZ, a.s., Elektrárna Hodonín

Realizace: 2018

Budget: 192 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla výměna stávajících šnekových dopravníků (dvojšneků) za pásový dopravník včetně instalace nového příjmové násypky biomasy. Důvodem této výměny byla náchylnost šnekových dopravníků k opotřebení a jejich nákladná oprava, respektive výměna. K opotřebení dochází vlivem výskytu cizí příměsi v biomase (písek, drobné kamení apod.), které způsobují vysokou abrazi. Cílem je snížení nákladů pro údržbu a provoz, dále předcházení havarijním stavům při provozování třídící a dopravní linky biomasy.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 100 t/h
  • Dopravovaný materiál – biomasa

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (Studie, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie pásový dopravník, rozdružovací válce, příjmová násypka, dodávka ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí