Vzhledem k dalšímu rozvoji firmy a snaze o vnitřní seberealizaci jsme zahájili přípravu k certifikaci ČSN EN ISO 14001 Systém environmentálního managementu a ČSN ISO 45001 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle uvedených systémů již dlouhá léta pracujeme, ale rozhodli jsme se k dalšímu kroku pro certifikaci, která proběhne v 02/2021.