RaM Kotolně – 2. Etapa – Kotol K6 – PS62 Zauhlovanie - Instalace elektro magnetického separátoru

ROK REALIZACE:           2017

NÁZEV AKCE:                 RaM Kotolně – 2. Etapa – Kotol K6 – PS62
                                        Zauhlovanie
                                        Instalace elektro magnetického separátoru

ZÁKAZNÍK:                      Energyco s.r.o.

FINÁLNÍ UŽIVATEL:       U. S. Steel Košice s.r.o.

MÍSTO REALIZACE:        Košice

ČÍSLO ZAKÁZKY:            952 – 13

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem akce „Instalace magnetického separátoru“ byla realizace magnetické separace do nově realizované trasy zauhlování pro kotle K7 a K6. Magnetické separátory byly instalovány na obě dopravní trasy zauhlování.

Potřeba separace vznikla z důvodu výskytu nadměrného počtu kovových předmětů vyskytujících se v dopravě materiálu, čímž vznikla problematika odstavování následných dopravních zařízení (mlýnů) jednotlivých kotlů. Vzhledem k eliminaci rizika výskytu kovových částic, byla zvolena instalace blokového elektro magnetu, jakožto nejúčinnějšího magnetu pro separaci. Elektro magnety byly instalovány nad pásových dopravníky v budově zauhlování – kotelny.

ROZSAH DODÁVKY

PŘEDMĚT ZAKÁZKY