Výrobní dokumentace

Dalším předmětem podnikání společnosti RPS Ostrava, a.s., je zhotovení výrobní (dílenské a montážní) dokumentace technologických zařízení určených pro manipulaci se sypkými hmotami a ocelových konstrukcí. Následnou výrobu si zajišťuje zákazník sám, nebo zařízení může být vyrobeno našimi partnerskými firmami.

Jedná se převážně o následující zařízení:

Veškerá dokumentace je zpracována a předána digitálně na CD/DVD nosičích nebo v tištěné podobě.

Firma RPS Ostrava, a.s., pro zhotovení dokumentací využívá pouze legální software. Veškeré projekční a konstrukční práce jsou prováděny v programu AutoCad, základní návrhy a výrobní výkresy jsou modelovány v 3D prostoru pomocí programu Autodesk Inventor. Návrhové i pomocné pevnostní výpočty jsou realizovány pomocí příslušných počítačových programů. Dle specifik a přání investorů, jsou podklady ukládány do nižších verzí programů, pro snadnější dostupnost cílového zákazníka.