ДИРЕКЦИЯ КОМПАНИИ

RPS Ostrava a. s. 
Nákladní 3179/1
702 00 Moravská Ostrava
Česká republika

ЦЕНТР ПРОИЗВОДСТВА
И СБОРКИ

Petřkovická 785/4
725 29 Ostrava - Petřkovice
Česká republika

ЦЕНТР
ПРОИЗВОДСТВЕННыЙ ЗАВОД

U řeky 834
720 00 Ostrava Hrabová
Česká republika

ФИЛИАЛ СЛОВАКИЯ

RPS Ostrava SK s.r.o.
Prielohy 1012/1c
040 07 Žilina
Slovenská republika