U.S.Steel Košice s.r.o., Slovensko

Realizace: 2013 – 2018

Budget: 4.341 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla výstavba nového vnějšího a vnitřního palivového hospodářství v rámci výstavby nového energetického zdroje kotle K7, K6. Výstavba byla realizována na tzv. brown fieldu stávajícího areálu železáren. Systém zauhlování je navrhován s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví obsluhy hlediska hygienických limitů.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 450 t/h
  • Dopravovaný materiál – energetické uhlí
  • Provozní skladovací kapacita – 6x250 t

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DUR, DSP, DPS, DD, VD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka provozního souboru zauhlování na klíč
  • Dodávka technologie pásových, redlerových a šnekových dopravníků, drtící a třídící stanice, magnetické separace, skladování v provozních zásobnících, systém odsávání filtrace a skrápění přesypových uzlů. Instalace aktivních a pasivních prvků toku materiálu, dodávka výsypek a přesypových svodek, ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí