Arcelor Mittal Ostrava, s.r.o.

Realizace: 2015 – 2016

Budget: 3.531 tis. EUR

ÚČEL

Předmětem realizace byla výstavba dopravní trasy energetického uhlí pro nově realizovaný kotel K14. Součástí dopravní trasy jsou i přesýpací stanice a dopravní mosty. Dopravní trasa se skládá ze dvou větví pásových dopravníků 1A, 2A a 1B, 2B.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Dopravní výkon linky 385 t/h
  • Dopravovaný materiál – energetické uhlí

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování příslušných dokumentací (DPS, DD, AS BUILT)
  • Kompletní dodávka na klíč
  • Dodávka technologie pásových dopravníků, výsypek a přesypových svodek, ocelových konstrukcí
  • Montáž, engineering a uvedení do provozu
  • Výroba dílčích částí technologie a ocelových konstrukcí