Protiprašné zařízení – skládka ČSA

ROK REALIZACE:           2018 – 2019

NÁZEV AKCE:                 Protiprašné zařízení – skládka ČSA

ZÁKAZNÍK:                      OKD, a.s.

FINÁLNÍ UŽIVATEL:      OKD, a.s., Úpravna Darkov

MÍSTO REALIZACE:       Skládka ČSA

ČÍSLO ZAKÁZKY:            2040 – 18

                                                                                                                                                                                                            

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem zakázky bylo zhotovení protiprašného zařízení na skládce uhlí ČSA, včetně potřebných rozvodů (el. energie, voda). Rozměry dotčené skládky byly cca 210 m x 200 m.

Pro zajištění minimalizace rozptylu emisí prachu vzniklých při provozu skládky bylo využito technologie skrápění vodní mlhou. Aplikace vodní mlhy je zajištěna použitím 3 ks tzv. blowerů. Tyto blowery jsou speciálně konstruovaná mlžná děla s dostatečným pokrytím a efektivitou (dosah až 90 m). Použité blowery jsou vyrobeny z nerezových nosných prvků, nerezové hlavice s tryskami, nerezového ventilátoru a lopatek.

Pro zajištění požadovaného tlaku (10-12 bar) a průtoku vody k blowerům bylo využito dvou paralelně zapojených čerpadel.

Napájecí síť protiprašného zařízení bylo napojeno ze stávající rozvodny vzdálené od místa instalace cca 500 m. Venkovní vedení (6 ks kabelu AES 4x120 mm2) bylo vedeno částečně po stávajících sloupech a částečně po nově vybudovaných sloupech EPV 10,5/20kN k nově vybudovanému rozvaděči.

 

ROZSAH DODÁVKY

 

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

 

FINANČNÍ OBJEM                           10,0 mil. CZK