Rekonstrukce pásových dopravníků K111, K112, K21

ROK REALIZACE:           2016

NÁZEV AKCE:                 Rekonstrukce pásových
                                        dopravníků K111, K112, K21

ZÁKAZNÍK:                      S.S.K., a.s.

FINÁLNÍ UŽIVATEL:      ArcelorMital Ostrava

MÍSTO REALIZACE:       Ostrava

ČÍSLO ZAKÁZKY:             1429-16

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem akce „Rekonstrukce pásových dopravníků K111, K112, K21“ byla instalace radiačních snímačů vlhkosti koksu na pásu, které dodávala firma SSK. Aby bylo dosaženo požadované přesnosti měření, je nutná větší vrstva materiálu, než je na běžné pásové trati.

Firma RPS proto přišla s řešením, kdy je v určitém úseku trať upravena. Byly navrženy a instalovány atypické traťové prvky a pražce, které upravily průřez dopravníku v kontrolovaném místě tak, aby bylo možné provádět měření.

Po instalaci a odzkoušení tohoto řešení na referenčním páse, byl tento způsob úpravy spolu se sondami aplikován také na další pásy.

ROZSAH DODÁVKY

PŘEDMĚT ZAKÁZKY