Generální oprava hyperbarických filtrů č. 1 – 4 na úpravně ČSM

ROK REALIZACE:      2010 – 2015

NÁZEV AKCE:            Generální oprava hyperbarických filtrů č. 1 – 4 na úpravně ČSM

ZÁKAZNÍK:                OKD, a.s., závod úpraven, úpravna ČSM

FINÁLNÍ UŽIVATEL:   OKD, a.s., závod úpraven, úpravna ČSM

MÍSTO:                     Stonava

                                                                                                                                                      

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem akce „Generální oprava hyperbarických filtrů č. 1 – 4 na úpravně ČSM “  byla kompletní obnova celého zařízení 4 ks filtrů, původně vyrobených v r. 1993 rakouskou společností Andritz, A.G, Graz.  V rámci opravy byla provedena kompletní výměna technologického zařízení uvnitř přetlakové části filtru, kromě centrální hřídele, která byla pouze opravena. Talková nádoba byla kompletně repasována. Dále byla opravena výpusť filtru a kompletně vyměněny všechny potrubní řády, které do nebo z filtru dopravují potřebná média. Současně byla vyměněna všechna čidla a senzory, včetně kompletní výměny kabeláže. Součástí opravy byla také dodávka nového řídícího systému.

Cílem opravy bylo zajistit původně projektovaný výkon filtru 50 t/hod., kterého v důsledku dlouhodobého opotřebení  filtru nebylo dosahováno. Garantovaným parametrem po provedení opravy kromě výkonu byla také vlhkost výsledného produktu, která nesměla překonat 17%.

ROZSAH DODÁVKY

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

FINANČNÍ OBJEM                  21,0 mil, Kč pro každý filtr