Rekonstrukce úpravny uhlí PG Silesia

ROK REALIZACE:      2014

NÁZEV AKCE:            Rekonstrukce úpravny uhlí PG Silesia

ZÁKAZNÍK:                Alta, a.s., Brno

FINÁLNÍ UŽIVATEL:   PG Silesia

MÍSTO:                     Czechowice – Dziedzice (Polsko )

                                                                                                                                                      

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem akce „Rekonstrukce úpravny uhlí PG Silesia“ je instalace hydrocyklonů pro praní frakcí 6 – 20 mm v těžkokapalinové části úpravny uhlí PG Silesia.

Cílem projektu byla rekonstrukce úpravny uhlí tak, aby bylo zajištěno zvýšení výnosu úpravny možností praní výše uvedené zrnitostní frakce.

ROZSAH DODÁVKY

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

FINANČNÍ OBJEM                  5,0 mil, Kč