Instalace SVS a HBF na úpravně ČSM

ROK REALIZACE:      2014

NÁZEV AKCE:            Instalace SVS a HBF na úpravně ČSM

ZÁKAZNÍK:                OKD, a.s., závod úpraven, úpravna ČSM

FINÁLNÍ UŽIVATEL:   OKD, a.s., závod úpraven, úpravna ČSM

MÍSTO:                     Stonava

                                                                                                                                                      

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem akce „Instalace SVS a HBF na úpravně ČSM“  bylo přemístění kalové odstředivky SVS z úpravny Paskov a nepoužívaného hyperbarického filtru z úpravny Jan – Karel na úpravnu ČSM. Účelem projektu bylo posílit filtrační kapacitu uhelných kalů na úpravně ČSM a zamezit tím únikům uhelných kalů do usazovacích nádrží. Pro instalaci obou uvedených zařízení bylo nutno provést demontážní práce staré technologie, zhotovit novou úložnou ocelovou konstrukci, zdemontovat a převést odstředivku a filtr z původního umístění, provést celkovou repasi zařízení, namontovat na ocelovou konstrukci, dodat a namontovat veškerá potřebná okolní technologická zařízení, provést nové práce elektro a MaR, dodat nové systémy řízení.

Cílem projektu bylo zvýšit filtrační kapacitu úpravny ČSM s cílem maximálně zamezit únikům uhelné hmoty do usazovacích nádrží.

ROZSAH DODÁVKY

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

FINANČNÍ OBJEM                  49,0 mil, Kč