Rekonstrukce úpravny uhlí PG Silesia

ROK REALIZACE:      2013

NÁZEV AKCE:            Rekonstrukce úpravny uhlí PG Silesia

ZÁKAZNÍK:                Alta, a.s., Brno

FINÁLNÍ UŽIVATEL:   PG Silesia

MÍSTO:                     Czechowice – Dziedzice (Polsko )

                                                                                                                                                      

ÚČEL, HLAVNÍ PARAMETRY

Předmětem akce „Rekonstrukce úpravny uhlí PG Silesia“ je kompletní rekonstrukce těžkokapalinové části úpravny uhlí PG Silesia.

Cílem projektu byla rekonstrukce úpravny uhlí tak, aby při plánovaném zvýšení těžby bylo zajištěno provedení úpravy uhlí v těžké kapalině současně s možností třídění finálního produktu na požadované zrnitostní třídy.

ROZSAH DODÁVKY

PŘEDMĚT ZAKÁZKY

FINANČNÍ OBJEM                  7,0 mil, Kč