BHP Billiton and Anglo Coal, Jihoafrická republika

Realizace: 2009

Budget: 12,5 tis. EUR

ÚČEL

Závod na těžbu a zpracování černého uhlí Phola je společný podnik 50/50 mezi společnostmi Anglo American Coal (AAC) a BHP Billiton Energy Coal South Africa (BECSA). Technologie na zpracování uhlí je standartní úprava v těžké kapalině (DMS). Závod se nachází v oblasti citlivé na životní prostředí, byla zde zakázána výstavba sedimentačních nádrží. To znamená, že technologie má uzavřený kalový okruh a všechny jemné částce při zpracování uhlí musí být odvodněny na kalolisech.

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

  • Výkon úpravny 2 400 t/h (2 x 1 200 t/h)
  • Materiál – černé uhlí

ROZSAH DODÁVKY

  • Vypracování výrobní dokumentace částí technologické linky a ocelových konstrukcí
  • Autorský dozor při uvádění do provozu